تور ویتنام

دانلود پکیچ های ویتنام ...

ویتنام کلاسیک

- مدیریت پرواز بلورین 02.02.23

4شب هوشی مین (سایگون) + 3شب فان تیت...

دریافت فایل

4شب هوشی مین (سایگون) + 3شب فان تیت

دور ویتنام

- مدیریت پرواز بلورین 02.07.16

1شب هانوی + 1شب کروز خلیج هالونگ بی + 1شب هانوی + ...

دریافت فایل

1شب هانوی + 1شب کروز خلیج هالونگ بی + 1شب هانوی + 3شب دانانگ + 3شب هوشی مین(سایگون) + 2شب فان تیت