مسجد سلطان احمد-استانبول

مسجد ابی طی سالهای 1609 تا 1616 میلادی در قرن هفدهم توسط سلطان احمد پادشاه عثمانی ساخته شده است و هدف از ساخت این مسجد ایجاد مکانی برای عبادت مسلمانان بوده است.
علت نامگذاری مسجد سلطان احمد به مسجد ابی را کاشی های ابی رنگ داخل مسجد ذکر کرده اند و همچنین دیدگاه بعدی در نامگذاری این مسجد ملوانانی بوده اند که از دریا با انعکاس رنگ ابی دریا بر روی مسجد ان را به رنگ ابی دیده اند.
بیان واژه التی و التین که به ترتیب به معنای عدد 6 و رنگ طلایی هستند در زبان ترکی بسیار به هم شبیه میباشند و زمانی که این کلمات بیان میشوند میبایست در فهم انها دقت نمود .
سلطان احمد به معمار بنا دستور ساخت مسجدی با مناره های طلایی را میدهد در حالیکه معمار این کلمه را 6 متوجه میشود و مسجدی با شش مناره احداث میکند.
این مسجد به عمد در مقابل عمارت ایاصوفیه ساخته شده تا نشان دهد که معماران عثمانی و مسلمانان مستوانند رقبای سرسختی برای اجداد مسیحی خود باشند. با این وجود،معمار نتوانسته قبه هایی بزرگتر از قبه عمارت ایاصوفیه بسازد و به همین دلیل تلاش کرده با تنظیم دقیق موقعیت قبه ها،شبه قبه ها و مناره ها جلوه ای زیبا پدید اورد.