شرایط اقساط

شرایط اقساط

شرایط اقساط برای استفاده از خدمات مشمول چک صیادی به شرح زیر است:

  1. مدت زمان اقساط: شما می‌توانید اقساط خود را در بازه زمانی حداقل 4 ماه تا حداکثر 12 ماه پرداخت کنید. این به معنای این است که می‌توانید مبلغ خرید را در تعداد اقساط ماهیانه تقسیم کنید و در طول این بازه زمانی پرداخت کنید.
  2. مبلغ پیش پرداخت: قبل از شروع اقساط، شما باید مبلغی به عنوان پیش پرداخت پرداخت کنید. مبلغ پیش پرداخت ممکن است متغیر باشد و بستگی به میزان خرید شما دارد.
  3. سود و هزینه‌ها: در صورت استفاده از سیستم اقساط، شما موظف به پرداخت کارمزد ماهیانه 4٪ خواهید بود و باید به آن توجه کنید.