تور قونیه (بزرگداشت مولانا)

تور ترکیبی قونیه+کاپادوکیا+قیصریه ويژه بزرگداشت مولانا (23 تا 29 آذر ماه)