تور قونیه (آذرماه هرسال)

برگزاری تورهای زمینی و هوایی قونیه بصورت گروهی هر ساله در آذرماه